Vragen over lidmaatschap .

Opzeggen of wijziging doorgeven dit kun je doen via email, 

Ledenadministratie:hveldijk@kpnmail.nl

Vispas verloren neem contact op met ledenadministratie, tegen geringe kosten € 3,50 kunt U een nieuw (duplicaat)vispas verkrijgen.


 Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat je de nieuwe vispas(duplicaat) thuis hebt.
Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dan doen voor 1 oktober, van het lopende contributiejaar, uw auto-incasso stopt dan ook meteen.
 Deze tijd is nodig daar wij aan een landelijke administratie gekoppeld zijn en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland. 


Wij als vereniging kunnen na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het ledenbestand voor het opvolgend jaar. 
In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is bij het te laat opzeggen de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd! .
Een incasso-opdracht heeft een terugboekingtermijn van 56 dagen. Dit betekent dat wij als vereniging dus eind oktober de automatische incasso's gaan innen.
 Het verlooptermijn is dan medio december, na dit termijn gaan wij over tot het verzenden van de nieuwe vergunningen, zodat u deze voor 1 januari in huis heeft. 


Belangrijke tips voor onze leden: 

Bij contact ledenadministratie wel U lidmaatschapnummer vermelden,
Dit kun je vinden op je vispas van HSV Steeds Actief , staat rechts onder op u vispas. 
TIP: Uw achternaam en geboortedatum moeten altijd correct op de VISpas staan, anders is de VISpas niet geldig. 
Leden zonder auto incasso kunnen de vis pas ophalen bij Jos Bloemberg Molenstraat 61 Boven -Leeuwen.