Boetes

Boetebedragen

Boetebedragen overtredingen, feitnummers en boetebedragen visserij per 01-01-2015.

Noot

De op de visserijwetgeving betrekking hebbende feitcodes zijn uitsluitend van toepassing op door particulieren gepleegde overtredingen.
 Indien sprake is van beroepsmatig handelen dan moet proces-verbaal worden opgemaakt..

Kustvisserij

uitoefenen zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water.
H 631 a met meer dan twee hengels of de peur € 90,00 .

Kustvisserij


uitoefenen of plegen uit te oefenen en niet op eerste vordering van een opsporingsambtenaar ter inzage afgeven.
H 633 a de schriftelijke toestemming (meer dan twee hengels) € 90,00
H 633 b de schriftelijke toestemming (bij overige toegestane vistuigen) € 500,00.

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende.

H 645 a met één of twee hengels € 130,00
H 645 b met één peur € 200,00
H 645 c meer dan twee hengels € 350,00
H 645 d (vervallen.

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van

H 647 b een schriftelijke toestemming € 90,00 
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 90,00.

Niet toegestaan vistuig: 

H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet: 

H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 280,00 
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met: 

H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 90,00 
H 652 b een staand net € 280,00 
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem aangewezen water € 90,00 
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 90,00

Stuw/vispassage:

H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een stuw,
 in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze vispassage € 140,00 .

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater :

H 662 a van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden € 90,00 
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen € 90,00 
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 130,00 
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 280,00 
H 662 e van een niet toegestaan vistuig * 

Levend aas: 

H 664 vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 370,00 .

Minimum maten en gesloten tijden (vis): 

H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten € 140,00 
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd € 140,00
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm. € 280,00

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen: Valse naam / identificatieplicht : 

D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 370,00 
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden ê 90,00 

Geluidshinder:

 H 200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht € 140,00
 H 205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de omgeving (APV**) € 140,00 

Vuur stoken: H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (APV**) € 280,00

*Bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie. 
** APV = Algemene Plaatselijke Verordening.

 Voor een groot aantal overtredingen en misdrijven hanteert het OM vaste boete-tarieven. 

Wijzigingen onder voorbehoud.Copyright © 2015 HSV Steeds Actief Boven-Leeuwen

Alle rechten voorbehouden

Disclaimer Algemene Voorwaarden